Drie opties

Bloeiende geitenbaard in 'mijn' binnentuin.

Vrijdag 1 juni 2018

10:10 uur: Het gaat nog steeds erg goed met mij. De hematoloog is erg tevreden over mij. Ze geeft nu duidelijk aan dat mijn behandeling de volgende drie opties heeft:
  • alléén deze twee chemokuren (en dus géén stamceltransplantatie);
  • autologe stamceltransplantatie (met mijn eigen stamcellen);
  • allogene stamceltransplantatie (met de stamcellen van een donor).
Géén stamceltransplantatie zou nodig hoeven zijn door de aanwezigheid (of afwezigheid) van het MPN1-chromosoom (gen of enzym) in het RNA (DNA) van mijn beenmerg of stamcellen. Daarvoor is het dan ook noodzakelijk dat ik na de tweede kuur helemaal schoon ben van de verkeerde witte bloedlichaampjes, de leukemiecellen. Ik hoop dat ik het zo goed begrepen en verwoord heb. Ik vind alles namelijk nogal ingewikkeld. Over het MPN1-chromosoom heb ik op internet eigenlijk weinig begrijpelijks kunnen vinden. (Zoals een door Google vertaalde versie van de MPN1-mutatie-analysetest.)

In alle gevallen ga ik tegen het einde van deze tweede chemokuur naar het UMCG in Groningen voor het afnemen en invriezen van mijn eigen stamcellen. Dit is over zo'n twee tot drie weken en is afhankelijk van het herstel van mijn bloedproductie na mijn 'dip', die ik na de toediening van deze chemostoffen nog zal krijgen. Het afnemen van mijn stamcellen duurt - inclusief het snel in aantal laten toenemen van deze stamcellen in mijn bloed - ongeveer drie dagen.

Zoals het er nu naar uitziet - maar zomaar weer kan veranderen - betekent dit dat ik dan over zo'n drie weken weer een poosje (ongeveer twee weken) naar huis mag om opnieuw aan te sterken.

Daarna moet ik voor de vervolgbehandeling(en) en controles terug naar het UMCG in Groningen. Ik kom dan niet meer terug in het MCL Leeuwarden.

Welke optie wordt gekozen is afhankelijk van:
  • de uiteindelijke resultaten van de laatste beenmergpunctie, en
  • de beoordeling door de betrokken hematologen en andere specialisten in het MCL en het UMCG.

Nieuw plaskuurtje

14:50 uur: Ik krijg opnieuw plasmedicatie via het infuus toegediend. Ik blijk opnieuw iets te zwaar te zijn (en niet - zoals sommige lezers dachten - te dik). De plasmedicatie komt via het infuus rechtstreeks in mijn bloed terecht en zet de nieren aan tot extra productie. Ik merk dit doordat ik steeds kort na het toedienen voortdurend naar het toilet moet.😒 Met andere woorden: door de plasmedicatie wordt overtollig vocht versneld afgevoerd, waardoor mijn gewicht weer snel afneemt.


Tot zover dit blogbericht. Tot de volgende keer!

Reacties

Populaire posts van deze blog

De chemokuur is gestart

'Vakantie' voorbij - terug in het UMCG

Het gaat nog steeds goed